Akreditační značka
Ilac Cz

CHARITATIVNÍ ČINNOST FIRMY

Již při samotném založení firmy v roce 2019 jsme měli jasnou představu o darování části zisku potřebným.

V každém roce vybereme jeden charitativní projekt a z každé provedené kalibrace věnujeme 5 korun na tento projekt.

Jsme rádi, že s námi kalibrujete a společně s námi pomáháte podporovat charitativní projekty.

Děkujeme

POMOC UKRAJINĚ

Není nám lhostejné, co se v současné době děje na Ukrajině a proto i my přispíváme a to přímo ukrajinské ambasádě. Za shromážděné finanční prostředky zastupitelský úřad Ukrajiny vybere obranný materiál ve spolupráci s obrannými experty a zástupci Obranné sekce Hospodářské komory ČR a Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. V koordinaci se státními orgány, HK ČR, AOBP a ukrajinskou ambasádou bude zajištěna zákonem určená administrativa a následná logistika dodání.
Sázíme budoucnost
Dobrý anděl